แนะนำการยิงธนูเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำการยิงธนูกันครับไปชมกันเลยจริงๆแล้ว กฎสำคัญที่สุดในการยิงธนู คือ กฎแห่งความปลอดภัย การยิงธนูเป็นกีฬาที่อาจสร้างอันตรายให้กับคนอื่น ๆ ได้ หากขาดการระมัดระวัง และประมาทในการเล่น ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องยึดกฎแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  ก่อนทีจะยิงธนูทุกครั้งต้องแน่ใจว่าบริเวณเป้า และด้านหลังเป้าปลอดภัย ไม่มีคน สัตว์ หรือสิ่งของอยู่ใกล้เกะกะ จึงจะปล่อยลูกออกไปได้นะต้องมีความระมัดระวังสูงเลยนะครับสำหรับกีฬาประเภทนี้